Jak wskazywały badania z 2018 roku, 4 procent mężczyzn i 13 procent kobiet w wieku 15-24 lat deklarowało, że „bardzo lubi czytać książki”. Wśród mężczyzn w wieku 25-39 lat stanowisko takie zadeklarowało 8 procent. Wśród ankietowanych kobiet z tej grupy wiekowej – 17 procent. W grupie wiekowej 40-59 lat 11 procent mężczyzn i 21 procent kobiet zadeklarowało, że „bardzo lubią czytać książki”. W grupie osób mających co najmniej 60 lat – 10 procent mężczyzn i 23 procent kobiet. Nie odnotowano więc niestety wzrostu czytelnictwa.